Regional skyddsombudsutbildning

Du och dina arbetskamrater kan använda SAC:s regionala skyddsombud (RSO) som ett verktyg för att själva få till förbättringar av arbetsmiljön. Ni tar kontakt med RSO och berättar om problemen som behöver åtgärdas och diskuterar tillsammans med skyddsombudet och er LS hur ni kan gå till väga.

Två arbetskamrater i fikarummet
När vi står upp tillsammans är det gött på jobbet!

Skyddsombudet har enligt Arbetsmiljölagen bland annat rätt att:

  • Besöka arbetsplatsen.
  • Prata med hela personalen och göra undersökningar av arbetsmiljön.
  • Begära ut information från cheferna som rör arbetsmiljöproblem.
  • Medverka i chefernas planering som rör arbetsmiljöfrågor.
  • Ställa formella krav på åtgärder som arbetsköparen måste svara på.
  • Be Arbetsmiljöverket inspektera förhållandena om arbetsköparen inte ger tillfredsställande svar.

SAC utbildar regionala skyddsombud i en RSO-utbildning av certifierade handledare.

Har du arbetsmiljöproblem på jobbet? Kontakta din LS och fråga om det finns ett regionalt skyddsombud.

På alla arbetsplatser där LS har minst en medlem och det saknas en så kallad skyddskommitté (en arbetsmiljögrupp bestående av lokala skyddsombud, personalrepresentanter och chefer), har SAC:s regionala skyddsombud samma befogenheter som ett vanligt skyddsombud. På många arbetsplatser är motståndet mot organisering stort. Då kan regionala skyddsombud vara en fördel eftersom de inte kan få sparken eller svartlistas.

FAKTA: Regionala skyddsombud