Arbetsrätt

Välkommen till arbetsrätten!

Arbetsrätt handlar om arbetares rättigheter och skyldigheter. Det handlar också om fackföreningens rättigheter och skyldigheter.

På denna sida får du hjälp att orientera dig i arbetsrätten. Det ger större självförtroende på jobbet och minskar risken att bli lurad och utnyttjad av ledningen. Kunskap om arbetsrätt hjälper också dig och dina arbetskamrater att organisera er.

Här hittar du rättsliga stöd för fackligt arbete såväl som rättsliga hinder. Ett exempel på stöd är fackföreningens rätt att förhandla. Hinder kan vara olika förbud mot strejker och andra stridsåtgärder.

Kunskap om arbetsrätt gör att arbetskamrater hittar olika sätt att undvika rättsliga hinder för att skapa en bättre arbetsplats för alla.