Utbildning

Arbetarklassens vapen

Utbildning är avgörande för klasskampen. För SAC är det viktigt att kunna tillhandahålla utbildningar som alltid utgår från arbetares perspektiv. Detta syns i innehållet i de utbildningar vi erbjuder våra medlemmar och inte minst i att samtliga utbildningar alltid utgår från organisering. Att organisera är att verka för enhet och kollektiv styrka på arbetsplatsen. Vi måste lära oss hur vi agerar som klass på arbetsplatserna om vi vill förändra världen.

Illustration av två personer med olika grejer och symboler omkring sig: paragraftecken, kvinnosymbol, studiebok och megafon.omkring sig

Som skyddsombud måste vi därför lära oss hur vi engagerar våra arbetskamrater i arbetsmiljöarbetet. Vi måste lära oss hur vi använder arbetsrätten och förhandlingar som ett påtryckningsmedel i facklig organisering. Vi måste förstå hur vi kan använda våra gemensamma verktyg för att strukturerat och systematiskt stödja organisering på våra arbetsplatser, i våra syndikat och i våra LS. Tillsammans måste vi lyfta vår gemensamma kunskapsnivå. De första stegen är inte sällan en utbildning!

SAC erbjuder idag LS och medlemmar i LS följande utbildningar:

Vi erbjuder även vår Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) till personer som inte är medlemmar i en LS av SAC. Kontakta info@sac.se för mer information!