För arbetarnas gemensamma intressen

SAC är facket som samlar alla arbetare oavsett yrke. Vi arbetare vill ha en bra arbetsmiljö utan trakasserier, stress och hälsorisker, samt en lön som ger ett liv med trygghet och en möjlighet att spara pengar för att förverkliga våra drömmar. Dessvärre lever vi fortfarande i ett klassamhälle. Vi säljer vår arbetskraft till arbetsköpare som vill hålla ett högt arbetstempo och betala ut minsta möjliga lön. Vårt intresse är det motsatta. Läs mer!

En grupp arbetare har samlats för att protestera mot ohållbar vård och omsorg. De håller i skyltar med slagord.

Om vi tillsammans får bestämma över våra arbetsplatser kan ekonomin i samhället bli demokratisk, vilket är kravet för en snabb omställning till en mer hållbar produktion i mänsklighetens och planetens tjänst. SAC har en lång tradition av engagemang i miljöfrågor eftersom det är en självklar del av den fackliga kampen. Klimatkampen är en naturlig fortsättning på den traditionen. Läs mer!

SAC är en feministisk fackförening. Det syns framför allt i vårt sätt att organisera arbetsplatser. Genom att tillsammans, oavsett yrke, skapa en trygg miljö med kamrater av olika könsidentitet, sexuell läggning, etnisk bakgrund eller politisk åsikt övar vi oss själva och varandra i respekt och ödmjukhet. Läs mer!

Två bibliotekarier arbetar

Tillsammans på arbetsplatsen försöker vi bygga en gemenskap där arbetare står upp för varandra. Vi kämpar för en hälsosam arbetsmiljö, trygga anställningar, högre löner och bättre balans mellan jobb och fritid. SAC erbjuder utbildning och verktyg för att vi ska kunna ta ett steg närmare målet, att våra arbetsplatser styrs kollektivt av oss som gör jobbet. Läs mer!

Facklig kamp utan pamp!