Kommunikation

Här finns information om SAC:s grafiska profil, inklusive logotyper samt vår medlemstidning Syndikalisten. För inloggade medlemmar finns också informationsmaterial att tillgå.


Syndikalisten är Sveriges arbetares centralorganisations (SAC:s) medlemstidning. Den utkommer med 4 nummer om året och innehåller 48 sidor. Syndikalisten webbtidning utkommer med ett begränsat innehåll från papperstidningen men också mer aktuellt material.