Förtroendeuppdrag

Funktionärer

SAC:s funktionärer är förtroendevalda med en tjänstgöringsgrad på 100 procent (40 tim/ vecka) och ersätts för förlorad arbetsinkomst med kongressbeslutade 29 500 kronor i månaden år 2023. Funktionärerna ( utom Arbetarens huvudredaktör) har ansvar för att SAC:s löpande verksamhet fungerar och att sekretariatet på Sveavägen 98 i Stockholm hålls öppet och bemannat. Förutom sina specialuppdrag samarbetar funktionärerna för att verkställa centralkommitténs beslut och upprätthålla löpande kontakt med LS, distrikt och övriga organisationsinstanser.

Funktionärsuppdragen löper under en kongressperiod (4 år) med möjlighet till omval för ytterligare en kongressperiod. En del kvälls- och helgarbete samt resor ingår i tjänsterna.

Funktionärer erbjuds att arbeta i SAC-huset på Sveavägen 98, nära tunnelbana mitt i centrala i Stockholm. Funktionärer som bor i annan ort än Stockholm kan arbeta på distans så länge det finns funktionärer som täcker behovet av bemanningen på Sveavägen.

För att vara valbar till en funktionärstjänst ska du ha ett obrutet medlemskap i LS av SAC de senaste två åren. Den som söker en av dessa befattningar kan inte söka andra befattningar samtidigt.

Generalsekreterare

Studieorganisatör

Informationsorganisatör

Facklig samordnare

Kassör

Tidningen Arbetarens huvudredaktör

Ideella förtroendeuppdrag

Föreningsrevisorer

Valberedning

Centralkommittén