Civilkuragepriset

Logotyp för Civilkuragets dag, den dag då SAC delar ut civilkuragepriset till minne av Björn Söderberg som blev mördad av nazister för sitt fackliga engagemang

Har du en arbetskamrat eller vän som visat mod på arbetsplatsen? Alla fackligt organiserade personer, verksamma och bosatta i Sverige kan nomineras till Civilkuragepriset och behöver inte vara medlemmar i SAC. Endast en person kan ta emot priset, inte en grupp.

Prissumman är 10 000 kronor. Mejla sekretariatet@sac.se senast 31 augusti.

Varje år den 12 oktober delar SAC ut Civilkuragepriset till en person som stått upp mot missförhållanden på sin arbetsplats. Priset instiftades till minne av den fackliga aktivisten Björn Söderberg som blev mördad av nazister i sitt hem 1999. Anledningen var att han vågat slå larm om att en ledande nazist fått förtroendeuppdrag i Handelsanställdas förbund.

Björn Söderberg, står längst fram i en människoskara där alla håller upp en knuten näve. Bilden syns i samband med information om civilkuragepriset, som delas ut till minne av Björn Södernerg, som 1999 blev mördad av nazister för sitt fackliga engagemang
Längst fram i rött står Björn Söderberg.

Stine Christophersen stod modigt upp för de boende och personalen på hennes arbetsplats Sabbatsbergsbyn under den värsta delen av covid-19-pandemin. Ledningen svek och lämnade personalen underbemannad och utan tillräcklig skyddsutrustning, vilket ledde till att de boende inte fick den omsorg, vård och skydd som behövdes. Stine hörde av sig till ledningen på Attendo och krävde svar och hjälp men utan resultat. Stine och andra anställda larmade därefter om missförhållandena i media. Då Stine var den enda anställda som förekom med namn i media fick hon erinran av Attendos ledning för illojalitet och uppmanades söka annat jobb.

Stine Christophersen fick civilkuragepriset av SAC Syndikalisterna 2021. HOn larmade om missförhållanden på ett av Attendos äldreboenden i Stockholm.
Stine Christophersen fick SAC:s civilkuragepris 2021. Foto: Anna Morin.

Stine har genom sitt agerande verkat för att personalen skulle ges möjlighet att utföra ett gott arbete och för att skydda de boendes liv och hälsa. Stine tilldelas därför Civilkuragepriset år 2021.

Läs en intervju med Stine Christophersen!

2021: Stine Christophersen
2020: (Inget pris delades ut)
2019: Anna-Karin Engström
2018: Daniel Asplund
2017: Lisen Brunberg
2016: Leo Heyman
2014: Daria Bogdanska
2016: Leo Heyman
2015: (Inget pris delades ut)
2014: Daria Bogdanska
2013: Atbin Kyan och Iraj Yekerusta
2012: Warrent Lorena Estrada Lara
2011: Linda Moestam
2009: Arbetarna på Lagena distribution
2008: Niklas Svenlin
2007: Amalia Alvarez
2005: Lina Billberg
2004: Anita Noorai Aggarwai
2002: Brevbärare i Mölndal
2001: Fredrik Pettersson
2000: Amanuel Asmelash

Den 12:e oktober 1999 mördades Björn Söderberg brutalt utanför dörren till sitt hem i Sätra i Stockholm. Två gärningsmän har nu dömts för mordet som enligt Svea Hovrätt utfördes som en hämnd för att Björn Söderberg avslöjat att en nazist valts in i den lokala fackklubbens styrelse.

Istället för att skrämma folk till tystnad och passivitet, vilket säkert var syftet, ledde dådet till en kraftig solidaritetssamling av den svenska fackföreningsrörelsen. I stora manifestationer runt om i landet visade folk sin avsky inför dådet – och en beslutsamhet att stå emot det nazistiska hotet. Kampen mot de odemokratiska krafterna måste fortsätta. Vi kan inte enbart lita till domstolar och polis. Vi har endast chans att lyckas om vi alla tar vårt ansvar och säger ifrån på våra arbetsplatser och i våra bostadsområden.

Björn Söderberg var en mycket aktiv medlem i vår organisation och sedan mordet har många hört av sig och uttryckt en önskan att på något vis kunna bidra till att Björn Söderbergs exempel inte glöms bort. Därför beslutade SAC att inrätta en fond för att hedra minnet av den mördade Björn Söderberg. Fondens syfte är att uppmärksamma och uppmuntra personligt mod och civilkurage på arbetsplatsen. Fonden har till dags dato insamlat över 100 000 kr och är givetvis fortfarande öppen för bidrag.

Eftersom vi kände Björn Söderberg som en person med ett stort kurage, en person som i alla lägen stod upp för andra och för det som han tyckte var rätt, föll det sig naturligt att fonden skulle utgöra grunden till ett pris för visat civilkurage på arbetsplatser. Priset kommer årligen, på Björn Söderbergs dödsdag den 12 oktober, utdelas till någon eller några som visat särskilt stort ansvar och mod och vågat stå upp för fackliga och demokratiska värden på sin arbetsplats.

Den 12 oktober 1999 samlades 20000 personer på Medborgarplatsen i Stockholm för att hedra Björn Söderberg som blev mördad av nazister för sitt fackliga engagemang

Den 12 oktober 2000 delades priset ut för första gången och minnesmanifestationer genomfördes runtom i landet med närmare 45 000 deltagare. I Stockholm samlade SAC och den övriga fackföreningsrörelsen uppemot 20 000 personer på Medborgarplatsen till en av de största anti-fascistiska samlingarna i modern tid.

Bidrag till Björn Söderbergs minnesfond:
Bankgiro 598-8829, märk talongen: Björn Söderberg

Stadgar för Björn Söderbergs minnesfond

Antagna av SACs Centralkommitté samlad till möte maj 2000.

§ 1. Fonden syftar till att uppmärksamma och uppmuntra individers mod och civilkurage.
§ 2. Fonden delar varje år ut en fast penningsumma på 5.000 kronor.*
§ 3. Summan delas varje år ut till en person som på arbetsplatsen visat personligt mod och civilkurage i motståndet mot orättvisor och missförhållanden.
§4. Pristagare utses av SACs Arbetsutskott. Rätt att nominera kandidater har fackligt organiserade personer, verksamma och bosatta i Sverige. Nomineringen ska vara SACs Arbetsutskott tillhanda senast en månad innan priset utdelas.
§5. Priset delas varje år ut på Björn Söderbergs dödsdag den 12 oktober.
§6. Om ingen lämplig kandidat finnes har Arbetsutskottet rätt att avstå från att dela ut priset.
§7. Fondens stadgar kan endast ändras av SACs Centralkommitté.

*Sedan 2019 är summan 10 000 kronor

Mordet på syndikalisten Björn Söderberg har chockerat alla demokratiskt sinnade människor i Sverige. Inom SAC sörjer vi en god kamrat och en engagerad medlem och medmänniska.

Björn var en av de som låg bakom bildandet av förhandlingskommittén i Stockholms LS i början av 1990-talet. Många medlemmar har haft stor hjälp av hans kunnande och engagemang i konflikter med arbetsköpare.

Han vägrade att acceptera denna världs orättvisor och var förutom sitt engagemang inom SAC även aktiv inom NAFIA i kampen mot bröstmjölksersättning. Björn personifierade många av arbetarklassens gamla ideal, han var hederlig och skötsam, men drog sig inte för att protestera mot orättvisor.

Det är djupt tragiskt att detta ledde till hans alltför tidiga död. Han lämnar ett stort tomrum efter sig och är sörjd och saknad av många. Att en människa brutalt avrättas därför att han inte stillatigande kunde acceptera att en aktiv nazist lyckades infiltrera en fackklubb ryms inte ens i våra värsta mardrömmar.

Icke desto mindre har det hänt. För att hedra minnet av Björn Söderberg bjöd SAC in hela arbetarrörelsen och andra demokratiska krafter till en manifestation. På lördagen den 23 oktober 1999 slöt närmare 45 000 personer upp över hela landet för att hedra minnet av Björn Söderberg, vilket gör manifestationerna till den största anti-fascistiska samlingen i modern tid.

Vi hoppas att detta är ett första steg i en landsomfattande kamp mot nazismen i alla dess former. Om alla de som slöt upp den 23 oktober är beredda att ta samma personliga ansvar som Björn gjorde kommer det nazistiska spöket snart att vara förjagat. Det är tid att säga ifrån och visa att inga terrordåd kan skrämma oss till tystnad.

Inte nu. Aldrig någonsin.

Jens Bergsten, dåvarande SAC:s arbetsutskott

Den stora sorgen måste vi alla dela
Då blir den möjlig att bära
Den stora sorgen är den stora omsorgen
Den måste vi alla lära
Det finns bland oss alla
bör och borde
ett måste för alla
Alla måste vi lära att
sörja för världen

H. Martinson